En del av
img-0

En del av  img-1

Anpassad funktionsmedicinsk utredning

Pris: Efter konsultation

Vi anpassar den funktionsmedicinska utredningen för dig som vet vad du vill undersöka eller fått rekommendationer från våra funktionsmedicinska experter, och/eller har blodprover tagna sedan tidigare som inte är äldre än 3 månader.

Det funktionsmedicinska frågeformuläret är en viktig del för att vi ska få en helhetsbild av dig och hjälpa dig att finna din optimala hälsonivå och få en start med bäst lämpat testpaket för dig.

Hälsoformuläret kommer att skickas till dig så att du i lugn och ro kan besvara de ca 200 frågorna. Frågorna berör områden som livsstil, kost, motion, sömn etc. Det är viktigt att du besvarar frågorna så sanningsenligt som möjligt.

Kanske har du varit inom sjukvården och genomgått flera undersökningar och provtagningar. Har du provsvar som inte är äldre än tre månader, kan vi utgå från dessa, ibland kan vi behöva komplettera och ger dig då kostnaden för detta. 

Besök vår mottagning i Stockholm eller prata med din sjuksköterska om du hellre vill gå till ett av våra provtagnings labb runt om i Sverige.

Ett första samtal bokas in till läkaren av sjuksköterska efter att dina provsvar har kommit tillbaka från vårt laboratorium eller om vi använder tidigare provsvar från dig. Under detta samtal kommer läkaren lyssna på din hälsohistoria och du får möjlighet att ställa frågor.

Sjuksköterskan skickar dig ett kostnadsförslag på de tester som läkaren föreslår för utredning. När du godkänt dessa kommer du att få en inloggning till vårt laboratorium Nordic VMS som utför våra avancerade tester. Här gör du också din betalning. Observera att en del av instruktionerna är på engelska. Behöver du råd och hjälp, vänder du dig till din sjuksköterska.

Läkarsamtal nr 2 bokas in av sjuksköterskan när svaren på dina tester har kommit. I detta samtal går läkaren igenom dina resultat och vad dessa betyder samt förslag på behandling.
Läkaren sammanfattar detta samtal med en Dokumenterad Behandlingsplan som du får inom ca 5 dagar.

I den Dokumenterade Behandlingsplanen ingår en funktionsmedicinsk analys samt rekommendationer speciellt anpassade utifrån dina avgivna svar från det funktionsmedicinska frågeformuläret samt resultat från valda provtagningspaketet.

I den funktionsmedicinska analysen ingår exempelvis näringsavvikelser och andra avvikelser från provsvar som är relevanta att lyfta fram. Rekommendationerna kan komma att inbegripa åtgärder som motion, ändrade matvanor, vitamintillskott, livsstilsråd.

Vi dokumenterar även dina symptom, med provsvaren vi erhållit och baserar våra rekommendationer på detta. Syftet är att du ska få en optimal behandlingsplan som adresserar dina upplevda och faktiska besvär och avvikelser för en optimal hälsa.

Efter dina provsvar kan det behövas råd och stöd med kostomläggning och livsstilsförändringar.
Sjuksköterskan/Hälsocoachen vägleder dig utifrån dina specifika behov och förutsättningar och bokar in 3 tillfällen för vägledning under din behandlingstid.

Till din hjälp för tips och råd för olika kostrekommendationer, recept och där du även kan registrera hur du mår under behandlingstiden, rekommenderar vi att du använder dig av HOLO -appen. HOLO-appen ingår som ett stöd för dig under 6 månader.

Har du frågor?
Kontakta din sjuksköterska för frågor under din behandlingstid, önskar du fler läkarsamtal eller telefonsamtal till läkaren, se prislista.

För dig som vet vad du vill undersöka eller fått rekommendationer från våra Funktionsmedicinska experter, och/eller har blodprover tagna sedan tidigare som inte är äldre än 3 månader.

img-3

DIN HÄLSA ÄR VIKTIG FÖR OSS

vi behandlar och förebygger

Upptäck ett nytt sätt att få tillbaka din hälsa!

När du bestämmer dig för att ta hjälp av oss på Wholesum tar du ditt första steg mot att ta tillbaka makten och kontrollen över din egna hälsa och möjligheten att förstärka den över tid.

Vi har ett individuellt och holistiskt perspektiv, baserat på vetenskap och evidens. Vi tar tillsammans med dig reda på grundorsaken till dina symptom och eventuella sjukdomar. Vi ger dig verktyg och kunskap för skapa rätt förutsättningar för att din kropp ska kunna läka av sig själv. Vårt mål är att du ska komma i balans och att du ska må bra till både kropp och psyke!

Vi utför avancerade mätningar och tester för att ta reda på grundorsaken, vilket den ordinarie sjukvården oftast inte gör. Vi bygger våra rekommendationer på evidensbaserad fakta inte några gissningar.

Livsstilssjukdomar

Många livsstilssjukdomar kan botas med hjälp av en förändrad livsstil. Har du högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes typ 2 kan vi hjälpa dig med att hitta de underliggande orsakerna i stället för att medicinera. Dessa livsstilsrelaterade sjukdomar är inte alltid kroniska, utan kan med hjälp av livsstilsförändringar botas, hanteras utan medicinering eller med betydligt mindre medicinering.

wholesum modellen

Vi behandlar grundorsaken till dina hälsoproblem och använder avancerad funktionsmedicinsk testning för att avslöja obalanser i din unika biokemi.

img-4
Detta innebär att vi har ett startpaket där det ingår grundläggande blodanalyser och undersökningar.
img-5
Den innebär att vi stegvis ser vilka tester som just du är i behov av, modellen anpassar sig till dig och dina förutsättningar
img-6
När det sedan kommer till individuella tester så är det något du och din läkare diskuterar utifrån de grundläggande svaren och samtalen ni har.
img-10

Kom i kontakt