En del av
img-0

En del av  img-1

Hur vi hanterar personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter

Wholesum AB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar som exempelvis Patientjournallagen.

Personuppgiftsansvarig

Wholesum AB med organisationsnummer 559243–6645 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

När sker behandling av personuppgifter?

Wholesum AB behandlar dina personuppgifter i syfte att förebygga och behandla ohälsa:

Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi samlar även in uppgifter om din hälsa och sjukdomshistorik.

Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs.

Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra avtalade tjänster, t.ex. namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post och hälsouppgifter. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen. Vi följer lagen enligt Patientjournallagen (1985:562).

Vi kan även använda dina uppgifter i samband med provtagningar för analys hos våra samarbetspartners.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. 

Utlämnande av personuppgifter 

Wholesum AB kan komma att dela med sig av dina uppgifter i samband med provtagning för analys hos våra samarbetspartners.

Hur länge finns uppgifterna kvar? 

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar. Vi följer lagen enligt Patientjournallagen (1985:562).

Säkerhet och skydd av personuppgifter 

Wholesum AB har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Rättelser och registerutdrag 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer och din e-post, underteckna begäran och skicka den till vår adress: 

Wholesum AB, Att Ombud, Saltmätargatan 14, 113 59 Stockholm

Kontakt 

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt ombud via vår adress:  

Wholesum AB, Att Ombud, Saltmätargatan 14, 113 59 Stockholm

img-6

Kom i kontakt