fbpx
En del av

En del av 

Wholesum - Ser till hela människan

Vi baserar vårt arbete på vetenskap och evidens som är en vidareutveckling av den konventionella medicinen som finns idag. 

Wholesum är en klinik med legitimerade läkare, sjuksköterskor, psykolog och psykoterapeut samt hälsocoacher som förbättrar din hälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Vi behandlar sjukdomsbesvär genom att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Vi hjälper dessutom dig som vill förebygga ohälsa eller som vill optimera din hälsa.

Funktionsmedicinen ser till hela människan och kan ge viktig vägledning och hjälp genom analys av betydligt fler prover än den vanliga vården.

Vi vill nå ut till många fler och även erbjuda företag den funktionsmedicinska inriktningen, en proaktivitet och tidig upptäckt av begynnande ohälsa genom att: 

  • Identifiera grundorsaken 
  • Ge vägledning till hur grundorsaken ska behandlas 
  • Stödja kroppen till att självläka, där så är möjligt. 

”The Whole is greater than the Sum of its parts” – Aristoteles”

”Helheten är större än summan av alla delarna”

Vi på wholesum

EWA BERG

Leg. sjuksköterska / företagssköterska

DAG ROSÉN

Ekonomi, IT & HR

VIKTOR STAVEBORG

Leg. Läkare

PATRIK NYSTRÖM

Leg. Psykolog

MARIA SJÖBERG

Leg. sjuksköterska / företagssköterska

MONA MOUSBAH

Leg. Läkare

DIN HÄLSA ÄR VIKTIG FÖR OSS

vi behandlar och förebygger

Upptäck ett nytt sätt att få tillbaka din hälsa!

När du bestämmer dig för att ta hjälp av oss på Wholesum tar du ditt första steg mot att ta tillbaka makten och kontrollen över din egna hälsa och möjligheten att förstärka den över tid.

Vi har ett individuellt och holistiskt perspektiv, baserat på vetenskap och evidens. Vi tar tillsammans med dig reda på grundorsaken till dina symptom och eventuella sjukdomar. Vi ger dig verktyg och kunskap för skapa rätt förutsättningar för att din kropp ska kunna läka av sig själv. Vårt mål är att du ska komma i balans och att du ska må bra till både kropp och psyke!

Vi utför avancerade mätningar och tester för att ta reda på grundorsaken, vilket den ordinarie sjukvården oftast inte gör. Vi bygger våra rekommendationer på evidensbaserad fakta inte några gissningar.

Livsstilssjukdomar

Många livsstilssjukdomar kan botas med hjälp av en förändrad livsstil. Har du högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes typ 2 kan vi hjälpa dig med att hitta de underliggande orsakerna i stället för att medicinera. Dessa livsstilsrelaterade sjukdomar är inte alltid kroniska, utan kan med hjälp av livsstilsförändringar botas, hanteras utan medicinering eller med betydligt mindre medicinering.

wholesum modellen

Vi behandlar grundorsaken till dina hälsoproblem och använder avancerad funktionsmedicinsk testning för att avslöja obalanser i din unika biokemi.

Detta innebär att vi har ett startpaket där det ingår grundläggande blodanalyser och undersökningar.
Den innebär att vi stegvis ser vilka tester som just du är i behov av, modellen anpassar sig till dig och dina förutsättningar
När det sedan kommer till individuella tester så är det något du och din läkare diskuterar utifrån de grundläggande svaren och samtalen ni har.

Kom i kontakt