En del av
img-0

En del av  img-1

Funktionsmedicinskt startpaket

Pris: Vi ger kostnadsförslag kr

Vi bryr oss om din hälsa.

Vi utför avancerade mätningar och tester för att ta reda på grundorsaken, vilket den ordinarie sjukvården oftast inte gör. Vi bygger våra rekommendationer på fakta inte några gissningar.

Många livsstilssjukdomar kan botas med hjälp av en förändrad livsstil. Har du högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes typ 2 kan vi hjälpa dig med att hitta de underliggande orsakerna i stället för att medicinera. Dessa livsstilsrelaterade sjukdomar är inte alltid kroniska, utan kan med hjälp av livsstilsförändringar botas, hanteras utan medicinering eller med betydligt mindre medicinering.

Det första besöket tar cirka 30 minuter.
Besök vår mottagning i Stockholm eller prata med din sjuksköterska om du hellre vill gå till ett av våra provtagnings labb runt om i Sverige.

 • Vi mäter 50 stycken olika blodparametrar inom områden som exempelvis blodfetter, mineraler, vitaminer, blodsocker, njur- och levervärden samt hormoner.
 • Vi gör en kroppslig undersökning (om du besöker vår mottagning) och tar de prover som ingår i ditt paket.
 • Inga prover tas eller skickas iväg utan att vi erhållit full betalning.
 • Många standardanalyser kan genomföras på svenska laboratorier, men för bästa behandlingsresultat använder vi oss av ackrediterade labb som finns utomlands och som är specialiserade inom det funktionsmedicinska området.
 • Inför läkarsamtalet kommer du få besvara ett omfattande frågeformulär digitalt.
 • Beskriva din sjukdomshistorik under de senaste åren.
 • Syftet med hälsoformuläret är att vår läkare skall kunna sätta sig in i din situation inför de rekommendationer som ges i den individuella behandlingsplanen samt det uppföljande samtalet.
 • Läkarbesök 1 tar ca 60 minuter. Vi erbjuder våra kunder möjligheten till videosamtal eller vanligt telefonsamtal.
 • Läkaren har före besöket läst igenom dina svar från hälsoformuläret.
 • Läkaren går igenom alla svar och du får förklara och berätta mera under besöket. Glöm inte att du gärna får ställa frågor!
 • Tillsammans enas ni om en behandlingsplan. Detta kan även inkludera eventuella ytterligare provtagningar, baserat på all den information som framkommit.
 • Din sjuksköterska följer upp ditt samtal med läkaren och du får möjlighet att ställa kompletterande frågor.
 • Du får ett skriftligt kostnadsförslag på de eventuellt utökade tester som har diskuterats med läkaren under det första läkarbesöket. Du väljer själv om du önskar genomföra dessa utökade tester eller ej.
 • Utökade tester går till så här:
  • Du godkänner dina tester och får en inloggning till vårt ackrediterade laboratorie Nordic VMS, här kan du kan läsa mer om dina tester i lugn och ro.
  • Inga utökade tester tas eller skickas utan ditt godkännande.
  • När du godkänt dina tester gör vi beställningen och du betalar direkt till Nordic VMS via ett mejl.
  • Testerna levereras av DHL tur och retur (kan levereras i hela Europa)
  • Testerna gör du hemma och du kan behöva ta avföringsprov, urin, saliv, utandningsprov beroende på vilken test som är beställd. Vissa tester är blodprov och vid dessa tester kommer vi att informera dig hur vi gör beroende på var du bor. Testinstruktioner medföljer oftast på svenska men en del enbart på engelska.
 • Läkarbesök 2 tar ca 90 minuter. Vi erbjuder våra kunder möjligheten till videosamtal eller vanligt telefonsamtal.
 • Läkaren har före besöket dokumenterat och sammanställt alla dina provsvar och sin bedömning av resultaten samt rekommendationer.
 • Läkaren går igenom alla dina provsvar och förklarar under besöket sin bedömning av resultaten. Glöm inte att du gärna får ställa frågor.
 • Tillsammans enas ni om en uppdaterad behandlingsplan. Detta kan även inkludera eventuella nya provtagningar, baserat på all den information som framkommit.
 • I den dokumenterade behandlingsplanen ingår en funktionsmedicinsk analys samt rekommendationer speciellt anpassade utifrån dina avgivna svar från det Funktionsmedicinska frågeformuläret samt det utökade provtagningspaketets resultat. Samtliga rekommendationer är baserade på vetenskap och evidens.
 • I den funktionsmedicinska analysen ingår exempelvis näringsavvikelser och andra avvikelser från provsvar som är relevanta att lyfta fram.
 • Exempel på områden kan vara behandling av metabol ohälsa, IBS, oxidativ stress, inflammation, autoimmun sjukdom, exempelvis sköldkörtelbesvär, födoämnesallergier eller överkänslighet, stress, utmattning, övervikt och hudbesvär mm.
 • Vi dokumenterar dina symptom, med provsvaren vi erhållit och baserar våra rekommendationer på detta. Syftet är att du ska få en optimal behandlingsplan som adresserar dina upplevda och faktiska besvär och avvikelser för en optimal hälsa. Rekommendationerna kan komma att inbegripa åtgärder som motion, ändrade matvanor, kosttillskott, vitamintillskott eller livsstilsråd.
 • En rekommendation kan vara ytterligare utredning vid exempelvis specifika besvär eller där befintliga provsvar visar på att ytterligare utredning är önskvärd.
 • Uppföljning / hälsocoachning sker vid 3 tillfällen under 3-6 månader.
 • Vi utgår från din situation och din unika biokemi.
 • Behandlingsplan utifrån vad du kan klara av för att uppnå dina mål och för att det ska vara hållbart över tid.
 • Du får inspiration och kunskap för att kunna göra hälsosamma val och bestående livsstilsförändringar inom de fyra områdena nedan.
 • Vi ger fys på recept till flera aktörer som vi samarbetar med.

  KOST & NÄRING

  Inom funktions medicinen använder vi oss av kostrekommendationer så som Paleo kost, låg kalorikost eller antiinflammatorisk + eliminationskost. Genom Holo appen får du hjälp med recept och hålla reda på vad som du kan äta och inte under en tid.

  SÖMN
  Under sömnen sker reparationsprocesser i hjärnan och toxiska ämnen och slaggprodukter transporteras bort. Sömn är en viktig del av hälsa och vitalitet och håller hormoner och signalsubstanser i balans.

  ÅTERHÄMTNING
  Vi är byggda för att klara perioder eller stunder av mycket stress, men vila och återhämtning med olika upplevelser som ger ny energi behövs för mer energi. Återhämtningen kan vara små stunder varje dag, men också dagar utan tankar på bara arbete eller prestation.

  RÖRELSE & TRÄNING
  Naturlig och funktionell rörelse och styrka är viktigt för att stödja vår cirkulation av lymfa och blodomlopp, för hormonell, mental balans samt skelett- och muskelhälsa.


För dig som:

 • Har sjukdomsbesvär som exempelvis magproblem, stress, depression eller hudproblem
 • Har gått på flertalet sjukvårdsbesök för dina besvär, men där besvären kvarstår.
 • Vill göra en djupgående hälsoutredning för att hitta orsak till dina besvär och få en individuell och personlig behandling
 • Vill ha rådgivning om hur du kan optimera din hälsa och må bra i vardagen utefter dina förutsättningar.
img-3

DIN HÄLSA ÄR VIKTIG FÖR OSS

vi behandlar och förebygger

Upptäck ett nytt sätt att få tillbaka din hälsa!

När du bestämmer dig för att ta hjälp av oss på Wholesum tar du ditt första steg mot att ta tillbaka makten och kontrollen över din egna hälsa och möjligheten att förstärka den över tid.

Vi har ett individuellt och holistiskt perspektiv, baserat på vetenskap och evidens. Vi tar tillsammans med dig reda på grundorsaken till dina symptom och eventuella sjukdomar. Vi ger dig verktyg och kunskap för skapa rätt förutsättningar för att din kropp ska kunna läka av sig själv. Vårt mål är att du ska komma i balans och att du ska må bra till både kropp och psyke!

Vi utför avancerade mätningar och tester för att ta reda på grundorsaken, vilket den ordinarie sjukvården oftast inte gör. Vi bygger våra rekommendationer på evidensbaserad fakta inte några gissningar.

Livsstilssjukdomar

Många livsstilssjukdomar kan botas med hjälp av en förändrad livsstil. Har du högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes typ 2 kan vi hjälpa dig med att hitta de underliggande orsakerna i stället för att medicinera. Dessa livsstilsrelaterade sjukdomar är inte alltid kroniska, utan kan med hjälp av livsstilsförändringar botas, hanteras utan medicinering eller med betydligt mindre medicinering.

wholesum modellen

Vi behandlar grundorsaken till dina hälsoproblem och använder avancerad funktionsmedicinsk testning för att avslöja obalanser i din unika biokemi.

img-4
Detta innebär att vi har ett startpaket där det ingår grundläggande blodanalyser och undersökningar.
img-5
Den innebär att vi stegvis ser vilka tester som just du är i behov av, modellen anpassar sig till dig och dina förutsättningar
img-6
När det sedan kommer till individuella tester så är det något du och din läkare diskuterar utifrån de grundläggande svaren och samtalen ni har.
img-10

Kom i kontakt