En del av
img-0

En del av  img-1

Hormonstatus

Ett DUTCH Plus laboratorietest tas för att på ett omfattande sätt utvärdera könshormoner och binjurehormoner hos män och kvinnor.

Obalanser i dessa hormoner kan påverka dig på många sätt, som exempelvis psykologisk utbrändhet, dålig sömn, trötthet och/eller smärta. Obalanser kan även vara kopplade till mag-tarmsjukdomar som IBS, förlossningsdepression och andra autoimmuna sjukdomar.

img-3

Viktig information

Testet kan användas för att övervaka hormonbehandling, men ger då inte tillförlitliga värden, exempelvis om du använder en progetsteronkräm.

Ett DUTCH Plus laboratorietest utförs genom att ta 5 salivprover samt 4 urinprover under en dag.

PRIS FÖR TEST: 389 €

Till detta tillkommer 17 euro för förbetald frakt av dit prov till laboratoriet.
Med reservation för prisjusteringar från leverantör.

Analys samt behandlingsplan och uppföljning av läkare samt sjuksköterska tillkommer med: 3 300 – 5 300 kronor.

Följande testas:

Mer om DUTCH Complete och Cortisol Awekening Response

En låg eller avtrubbad Cortisol Awekening Response kan vara kopplat till en underaaktiv HPAaxel, psykologisk utbrändhet, säsongsbesvär (SAD), sömnapné eööer dålig sömn i allmänhet, PTSD, kronisk trötthet och/eller smärta. En minskad CAR kan också vara kopplat till systemisk hypertoni, funktionella mag-tarmsjukdomar(t.ex IBS, förlossningsdepression och autoimmuna sjukdomar.

En förhöjd Cortisol Awekening Response kan vara resultat av en överaktiv HPA axel, pågående jobbrelaterad stress, förväntad stress under dagen, glykemisk dysreglering, smärta( dvs vakna med smärta i leder eller migrän) Allmän depression.

Så här går det till – från beställning till provsvar

När beställningen har mottagits så registreras den hos laboratoriet av Wholesum och en faktura skickas till dig för labbtest och frakt.

När Wholesum mottagit din betalning, så skickas labbtestet och instruktioner hem till dig (kan levereras inom hela Europa). Du tar proven själv och skickar sedan in det för analys i ett adresserat kuvert som medföljer labbtest och som hämtas upp av DHL. När laboratoriet har inrapporterat dina testresultat får du ett e-postmeddelande med en inloggningslänk, där du kan logga in för att se dina provsvar (spara inloggningsuppgifterna som du får via e-post från labbserviceföretaget tillsammans med din beställningsbekräftelse). Obs! Såväl testinstruktioner som provsvar är på engelska.

Dutch Plus ger värdefull information om

För Kvinnor:

För män:

img-4

Statiner har en negativ effekt på fettsyrabalansen.

Forskningen har visat att statiner kan öka de relativa mängderna AA i blodet, vilket resulterar i en ökning av AA; EPA förhållandet. Hög fiskoljeförbrukning rekommenderas nu för personer med hög risk för hjärtsjukdom. Rutinövervakning av AA; EPA förhållandet – en tidig markör för inflammationer- skulle vara särskilt viktigt för Patienter med statinbehandling.

Överdrivet intag av fleromättade fettsyror främjar produktionen av fria radikaler.

Balansen mellan fettsyra och antioxidanttillskott är viktigt då ett överdrivet intag av fleromättade fettsyror kan leda till en ökad produktion av fria radikaler.

Immunsupressiva effekter av omega 3 fettsyror

Att inta för mycket av fiskolja/GLA rika oljor kan skapa obalans och vara skadligt. De antiinflammatoriska effekterna av omega 3 fettsyror kan undertrycka immunförsvaret och leda till mer infektioner, dålig sårläkning och möjlig tumörtillväxt.

img-5
img-9

Kom i kontakt