En del av
img-0

En del av  img-1

Stress

Ett Adrenal stress laboratorietest tas för att utvärdera binjurehormonerna DHEA och kortisol.

Obalanser i dessa hormoner kan påverka dig på många sätt, som exempelvis kroniskt trötthet, sömnlöshet, depression, ångest, huvudvärk, migrän, återkommande infektioner, kroniska inflammatoriska tillstånd, allergier, menstruationsproblem och infertilitet.

Ett Adrenal stress laboratorietest utförs genom salivprov vid 4 tidpunkter under dagen.

PRIS FÖR TEST: 155 €

Till detta tillkommer 17 euro för förbetald frakt av dit prov till laboratoriet.
Med reservation för prisjusteringar från leverantör.

Analys samt behandlingsplan och uppföljning av läkare samt sjuksköterska tillkommer med: 3 300 – 5 300 kronor.

Följande testas:

Så här går det till – från beställning till provsvar

När beställningen har mottagits så registreras den hos laboratoriet av Wholesum och en faktura skickas till dig för labbtest och frakt.

När Wholesum mottagit din betalning, så skickas labbtestet och instruktioner hem till dig (kan levereras inom hela Europa). Du tar proven själv och skickar sedan in det för analys i ett adresserat kuvert som medföljer labbtest och som hämtas upp av DHL. När laboratoriet har inrapporterat dina testresultat får du ett e-postmeddelande med en inloggningslänk, där du kan logga in för att se dina provsvar (spara inloggningsuppgifterna som du får via e-post från labbserviceföretaget tillsammans med din beställningsbekräftelse). Obs! Såväl testinstruktioner som provsvar är på engelska.

Mer om Kortisol och DHEA

Kortisol frisätts i stora mängder som svar på fysisk, fysiologisk och/eller psykisk stress. Vid akut stress ökar vita blodkroppar som ett försvar mot sjukdom. Vid kronisk stress försämras immunförsvaret, vilket gör att vi blir mer sårbara för sjukdom, inflammation och virusinfektioner.  Vid nedsatt immunförsvar kan det vara en god idé att mäta sina kortisolnivåer.

Testet kan användas till att identifiera binjureobalanser orsakade av till exempel långvarig stress. Även om både DHEA och kortisol produceras av binjurebarken, så uppvisar de många motsatta effekter i kroppen.

Binjurehormonerna kortisol och DHEA påverkar:

Om kortisol

För mycket kortisol kan ha en negativ effekt på:

Om DHEA

I motsats till kortisol, har DHEA oftast anabol (uppbyggande) verkan och balanserar kroppens stressrespons.

Obalanser i DHEA har associerats med:

Statiner har en negativ effekt på fettsyrabalansen.

Forskningen har visat att statiner kan öka de relativa mängderna AA i blodet, vilket resulterar i en ökning av AA; EPA förhållandet. Hög fiskoljeförbrukning rekommenderas nu för personer med hög risk för hjärtsjukdom. Rutinövervakning av AA; EPA förhållandet – en tidig markör för inflammationer- skulle vara särskilt viktigt för Patienter med statinbehandling.

Överdrivet intag av fleromättade fettsyror främjar produktionen av fria radikaler.

Balansen mellan fettsyra och antioxidanttillskott är viktigt då ett överdrivet intag av fleromättade fettsyror kan leda till en ökad produktion av fria radikaler.

Immunsupressiva effekter av omega 3 fettsyror

Att inta för mycket av fiskolja/GLA rika oljor kan skapa obalans och vara skadligt. De antiinflammatoriska effekterna av omega 3 fettsyror kan undertrycka immunförsvaret och leda till mer infektioner, dålig sårläkning och möjlig tumörtillväxt.

img-3
img-7

Kom i kontakt