fbpx

EWA BERG

leg. Sjuksköterska

Med över 30 år inom branschen som sjuksköterska har Ewa även utbildning inom KBT och krishantering samt företagshälsa. Ewas arbete har under åren varit inom olika verksamheter som cancersjukvård, palliativ vård, medicin och akutmottagning, skolhälsovård, vårdcentral samt företagshälsovård. Ewa har även 12 års erfarenhet som verksamhetschef och VD.

Intresset har alltid funnits att förebygga ohälsa och efter en lång period av arbete med svårt sjuka ändrade Ewa inriktning till att förebygga ohälsa. Som skolsköterska inom gymnasiet fick Ewa den möjligheten och senare inom Företagshälsovården. Det blev också starten för att jobba med företag och dess personal med arbetsmiljö och individuell hälsa, coachning av medarbetare och chefer och utbildningar inom krishantering, sömn och stress. Här ger Funktionsmedicinen förutsättningarna till att se till hela människan på ett djupare plan.