En del av
img-0

En del av  img-1

EWA BERG

Leg. sjuksköterska / företagssköterska

Med över 30 år inom branschen som sjuksköterska har Ewa även utbildning inom KBT och krishantering samt företagshälsa. Ewas arbete har under åren varit inom olika verksamheter som cancersjukvård, palliativ vård, medicin och akutmottagning, skolhälsovård, vårdcentral samt företagshälsovård. Ewa har även 12 års erfarenhet som verksamhetschef och VD.

Intresset har alltid funnits att förebygga ohälsa och efter en lång period av arbete med svårt sjuka ändrade Ewa inriktning till att förebygga ohälsa. Som skolsköterska inom gymnasiet fick Ewa den möjligheten och senare inom Företagshälsovården. Det blev också starten för att jobba med företag och dess personal med arbetsmiljö och individuell hälsa, coachning av medarbetare och chefer och utbildningar inom krishantering, sömn och stress. Här ger Funktionsmedicinen förutsättningarna till att se till hela människan på ett djupare plan.

wholesum modellen

Vi behandlar grundorsaken till dina hälsoproblem och använder avancerad funktionsmedicinsk testning för att avslöja obalanser i din unika biokemi.

img-3
Detta innebär att vi har ett startpaket där det ingår grundläggande blodanalyser och undersökningar.
img-4
Den innebär att vi stegvis ser vilka tester som just du är i behov av, modellen anpassar sig till dig och dina förutsättningar
img-5
När det sedan kommer till individuella tester så är det något du och din läkare diskuterar utifrån de grundläggande svaren och samtalen ni har.
img-9

Kom i kontakt