fbpx

DAG ROSÉN

Ekonomi, IT & HR

Dag är en av grundarna till Wholesum och hanterar ekonomi, IT och HR funktionerna.

Dag har lång erfarenhet från finansiell verksamhet som styrs av regulatoriska krav samt god vana av riskbaserat arbetssätt samt att värdera och analysera komplexa/affärskritiska processer och tjänster, vilket underlättar mitt arbete här på Wholesum.

Välkommen att kontakta Dag på epost: dag.rosen@wholesum.se

Att ha en god hälsa har varit något jag tagit för givet, men under senare år har det blivit allt mer uppenbart att den inte kommer med automatik. Mitt intresse för hälsa har ökat i takt med kunskapen och erfarenheten av hur viktig en god hälsa är för mitt eget välbefinnande och livskvalité. Funktionsmedicin skapar denna möjlighet, till eget ansvar, för min egen hälsa, välbefinnande och livskvalité. Jag har själv provat flertalet av våra tjänster och några av resultaten har varit riktiga ”ögonöppnare” och gett mig incitament till förändringar som främjar min egen livskvalité.