fbpx

MARIA LARSSON

leg.Psykoterapeut

Maria Larsson är leg.psykoterapeut,

utbildad vid Karolinska Institutet, och har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom allmänpsykiatri, primärvård, smärt- och utmattningsrehabilitering, samt socialpsykiatri. I grunden är hon auktoriserad socionom.

Maria arbetar med Kognitiv Beteendeterapi, Acceptance Commitment Therapy, Compassionfokuserad terapi och Motiverande samtal.

Att ha en helhetssyn, ett personligt engagemang och att arbeta utifrån evidensbaserade metoder är viktigt för Maria.

Hon är van vid att behandla depression/nedstämdhet, olika ångestproblem, sömnsvårigheter, stress/utmattning, kriser, sorg, relationsproblem, neuropsykiatriska tillstånd, problem med självkänsla/självförtroende, arbetsrelaterade problem, samt att ge anhörigstöd och stöd vid livsstilsförändringar.

Utöver detta har Maria ett särskilt intresse för hantering av långvarig smärta, hjärntrötthet/fatigue, samt psykisk ohälsa vid somatisk sjukdom. Det funktionsmedicinska intresset väcktes i och med att Maria själv drabbades av reumatisk sjukdom och därigenom fått egen erfarenhet av vilken skillnad förändringar i kost, träning och livsstil kan göra.

Förutom att arbeta med behandling individuellt och i grupp, har Maria även lång erfarenhet av att arbeta med arbetsrehabiliterande åtgärder och arbetsanpassning, för att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete.

Maria är även van vid att hålla föreläsningar och kan träffa dig/er både live och digitalt.

Välkommen att kontakta Maria på epost: info@wholesum.se

UTBILDNINGAR

  • Legitimerad psykoterapeut
  • Medicine magister i psykoterapi
  • Auktoriserad socionom
  • Diplomerad Mindfulness instruktör

KURSER

  • IBCT
  • EMDR del 1