fbpx

KBT - BEHANDLING UR FUNKTIONSMEDICINSKT PERSPEKTIV

KBT står för kognitiv beteendeterapi och syftar på samspelet mellan tankar, känslor och beteenden. KBT baseras på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. KBT behandlar svårigheterna som patienten upplever just nu genom att ändra på hur patienten tänker, agerar och förhåller sig till sina egna inre upplevelser.

Forskning visar att det kan finnas ett samband mellan inflammation i kroppen och depression på grund av immunsystemet. Därför har vi på Wholesum valt att kombinera KBT med funktionsmedicin. Detta gör vi genom att erbjuda provtagning för inflammations markörer och hormoner, kartlägga kost, sömn, stress och motion samt fokusera på att behandla de upplevda problem som upplevs.

FÖR DIG SOM

LÄR DIG VERKTYG
FÖR dina upplevda problem

Så här går det till

STEG 1: INLEDANDE SAMTAL

Under det första samtalet innan behandling påbörjas så definierar vi dina problem och varför de har uppstått. Vi utformar en skräddarsydd behandling och sätter tydliga, mätbara mål för din behandling.

STEG 2: KBT-BEHANDLING

Vid samtalen under din KBT-behandling får du verktyg för att hantera de problem och svårigheter du upplever. Efter varje samtal så kommer vi överens om vad du kan jobba på inför nästa samtalstillfälle.

Har du problem med att somna om kvällarna eller vaknar du flera gånger under natten? Upplever du nedstämdhet eller depression? Har du problem med stress eller ångest som hindrar dig från att njuta av livet fullt ut?

Boka ditt första samtal nu.

några besvär som vi kan behandla MED KBT

Kom i kontakt