fbpx

EN ANPASSAD HÄLSOKONTROLL

Våra Hälsokontroller vänder sig till både individ och till företag

Vi utför hälsokontroller på er arbetsplats!
Kontakta oss för ett upplägg som passar er.

Du behöver inte bo i Stockholm för att göra en hälsokontroll hos oss!

För dig som bor i följande städer kan du göra din hälsokontroll med digital uppföljning av dina prover med våra sjuksköterskor och läkare.

Örebro, Västerås, Umeå, Södertälje, Sundsvall, Skövde, Norrköping, Linköping, Lidköping, Katrineholm, Kalmar, Hagfors, Göteborg, Eskilstuna.

Välkommen att kontakta oss på 

information@wholesum.se 

eller boka din undersökning och tala om var du bor!

Hälsokontroll
Grund

För dig som vill ha en enklare check för grundläggande hälsomarkörer.

Hälsokontroll
utökad

För dig som vill ha en gedigen check på hälsomarkörer med vitaminer och mineraler och en hälsoplan.

HÄLSOKONTROLL UTÖKAD MED HÄLSOCOAHNING

För dig som vill ha en gedigen check på hälsomarkörer med vitaminer och mineraler och en hälsoplan med hälsocoachning för livsstilsförändringar.

hälsocoachning

För dig som vill få råd och stöd på vägen till att optimera din hälsa och må bra i vardagen. 

Vi coachar dig till hållbara förändringar över tid.

Hälsokontroll
Grund

För dig som vill ha en enklare check för grundläggande hälsomarkörer.

PRIS: 1 850 kr

Hälsokontroll UTÖKAD

För dig som vill ha en gedigen check på hälsomarkörer med vitaminer och mineraler och en hälsoplan.

PRIS: 5 450 kr

HÄLSOKONTROLL UTÖKAD MED HÄLSOCOAHNING​

För dig som vill ha en gedigen check på hälsomarkörer med vitaminer och mineraler och en hälsoplan med hälsocoachning för livsstilsförändringar.

PRIS: 8 900 kr

hälsocoachning

För dig som vill få råd och stöd på vägen till att optimera din hälsa och må bra i vardagen. 

Vi coachar dig till hållbara förändringar över tid.

PRIS: 1 100 kr /samtal

VI HAR ÄVEN SAMTALSPAKET
3 samtal 2 450 kr, 5 samtal 3 950 kr,
8 samtal 6 200kr)

FÖR EN HÅLLBAR HÄLSA ÖVER TID

du får

en omfattande hälsostatus av ditt nuläge som exempelvis ger indikation på:

Efter genomförd hälsokontroll får du en genomgång av dina resultat med en av våra legitimerade Funktionsmedicinska experter i 30 minuter som vägleder dig utifrån dina egna individuella förutsättningar. På så sätt kan du ta medvetna hälsoval, allt utifrån vetenskap och evidens för en livslång hälsa.

Vill du veta mer om Funktionsmedicin eller om det är något för dig?
Utnyttja din möjlighet till ett 15 minuter långt kostnadsfritt digitalt samtal med sjuksköterska när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

BOKA DIGITAL KOSTNADSFRI KONSULTATION

Så här går det till

FÖRSTA BESÖKET

Provtagning, Blodtrycksmätning, längd, vikt, midjemått , syresättning och hälsoformulär.

ANDRA BESÖKET

Genomgång av provsvar digitalt eller på telefon.
Läkare/sjuksköterska går igenom dina provsvar och
förklarar under besöket sin bedömning
av resultaten

OM TAXA OCH KOSTNADER

Wholesum har ej avtal med landstinget. Du betalar därför själv för våra tjänster.

Telefonsamtal (15 min) är endast för kortare avstämning och svar på enstaka frågor (550 kr).

Utgifter för kosttillskott tillkommer.

Förskrivning av läkemedel på recept kostar 150 SEK per gång.

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan läkaren behöva ta ut en extra avgift för en del av den tid som läggs på att sätta sig in i fallet. Detta kommer vi i så fall överens om innan så sker.

Uteblivet besök debiteras med fullt pris.

No show avgift 250 kr vid kostnadsfri konsultation

Hälsokontroll Grund

Hälsokontroll Grund består av två delar

 1. Provtagningspaket
 2. Uppföljande samtal

Provtagningspaket

Du besöker vår mottagning eller om du vill gå till ett av våra provtagnings labb i Stockholms-, Göteborgs- eller Malmöregionen går det också bra. Vi mäter ca 25 stycken olika blodparametrar inom områden som exempelvis blodfetter, mineraler, vitaminer, blodsocker, njur- och levervärden samt hormoner.

Uppföljande samtal

I Hälsokontroll Grund ingår det ett Uppföljande samtal på 30 minuter  av sjuksköterska efter att dina provsvar har kommit tillbaka från vårt laboratorium. Under detta samtal får du möjlighet att ställa frågor och vår funktionsmedicinska expert ger sin syn på dina värden utifrån ett vetenskapligt perspektiv. De rekommendationer som ges kan komma att inbegripa åtgärder som motion, ändrade matvanor, kosttillskott, vitamintillskott och livsstilsråd. En rekommendation kan vara ytterligare utredning vid exempelvis specifika besvär eller där befintliga provsvar visar på att ytterligare utredning är motiverad.

så här går det till

1. Första besöket - Laboratorieanalyser

2. Andra besöket - Uppföljande samtal

priser och betalning

I HÄLSOKONTROLL GRUND INGÅR FÖLJANDE I PRISET:

Fakturor skickas till din mejladress. Betalningsvillkor inom 10 dagar.

Kom i kontakt

Utökad Hälsokontroll

Hälsokontroll Utökad består av fyra delar

 1. Utökat Provtagningspaket
 2. Uppföljande samtal
 3. Blodtryck , syresättning
 4. Hälsoformulär

Utökat Provtagningspaket

Du besöker vår mottagning eller om du vill gå till ett av våra provtagnings labb i Stockholms-, Göteborgs- eller Malmöregionen går det också bra. Vi mäter 50 stycken olika blodparametrar inom områden som exempelvis blodfetter, mineraler, vitaminer, blodsocker, njur- och levervärden samt hormoner.

Uppföljande samtal

I Utökad Hälsokontroll ingår det ett Uppföljande samtal på 30 minuter digitalt med läkare efter att dina provsvar har kommit tillbaka från vårt laboratorium. Under detta samtal får du möjlighet att ställa frågor och vår funktionsmedicinska expert ger sin syn på dina värden utifrån ett vetenskapligt perspektiv. De rekommendationer som ges kan komma att inbegripa åtgärder som motion, ändrade matvanor, kosttillskott, vitamintillskott och livsstilsråd. En rekommendation kan vara ytterligare utredning vid exempelvis specifika besvär eller där befintliga provsvar visar på att ytterligare utredning är motiverad.

så här går det till

1. Första besöket - Laboratorieanalyser

2. Andra besöket - Uppföljande samtal

priser och betalning

Fakturor skickas till din mejladress. Betalningsvillkor inom 10 dagar.

Utökad Hälsokontroll

Den Utökade Hälsokontrollen med Behandlingsplan består av fem delar

 1. Provtagningspaket
 2. Uppföljande samtal
 3. Dokumenterad Behandlingsplan
 4. Kroppslig undersökning
 5. Hälsoformulär

Provtagningspaket Utökad

Du besöker vår mottagning eller om du vill gå till ett av våra provtagnings labb i Stockholms-, Göteborgs- eller Malmöregionen går det också bra. Vi mäter 50 stycken olika blodparametrar inom områden som exempelvis blodfetter, mineraler, vitaminer, blodsocker, njur- och levervärden samt hormoner.

Uppföljande samtal

I den Utökade Hälsokontrollen med Behandlingsplan ingår det ett Uppföljande samtal på 60 minuter digitalt med läkare efter att dina provsvar har kommit tillbaka från vårt laboratorium. Under samtalet går vi igenom din dokumenterade behandlingsplan och du får möjlighet att ställa frågor och vår funktionsmedicinska expert ger sin syn på dina värden (dokumenterade i behandlingsplanen) utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Det uppföljande samtalet sker digitalt.

Dokumenterad Behandlingsplan

I den Dokumenterad Behandlingsplanen ingår en Funktionsmedicinsk analys samt Rekommendationer speciellt anpassade utifrån det utökade provtagningspaketets resultat. Samtliga rekommendationer är baserade på vetenskap och evidens.
I den funktionsmedicinska analysen ingår exempelvis näringsavvikelser och andra avvikelser från provsvar som är relevanta att lyfta fram.
Exempel på områden kan vara behandling av metabol ohälsa, IBS, oxidativ stress, inflammation, autoimmun sjukdom, exempelvis sköldkörtelbesvär, födoämnesallergier eller överkänslighet, stress, utmattning, övervikt och hudbesvär mm.
Vi dokumenterar dina symptom, med provsvaren vi erhållit och baserar våra rekommendationer på detta. Syfte är att du ska få en optimal behandlingsplan som adresserar dina upplevda och faktiska besvär och avvikelser för en optimal hälsa. Rekommendationerna kan komma att inbegripa åtgärder som motion, ändrade matvanor, kosttillskott, vitamintillskott, livsstilsråd,
En rekommendation kan vara ytterligare utredning vid exempelvis specifika besvär eller där befintliga provsvar visar på att ytterligare utredning är önskvärd.

så här går det till

1. Första besöket - Laboratorieanalyser

2. Andra besöket - Uppföljande samtal

priser och betalning

Fakturor skickas till din mejladress. Betalningsvillkor inom 10 dagar.

Funktionsmedicinsk HÄLSOCOACHNING

så här går det till

Kost & Näring

Att äta en varierad och näringstät och oprocessad kost av hög kvalitet skapar hälsa. Det ger signaler till våra celler och gener hur de kan och ska bete sig. En Bra näring = bra balans och funktion

Sömn

Under sömnen sker reparationsprocesser i hjärnan och toxiska ämnen och slaggprodukter transporteras bort. Sömn är en viktig del av hälsa och vitalitet och håller hormoner och signalsubstanser i balans.

Återhämtning

Vi är byggda för att klara perioder eller stunder av mycket stress, men vila och återhämtning med olika upplevelser som ger ny energi behövs för mer energi .Återhämtningen kan vara små stunder varje dag, men också dagar utan tankar på bara arbete eller prestation.

Rörelse & Träning

Naturlig och funktionell rörelse och styrka är viktigt för att stödja vår cirkulation av lymfa och blodomlopp, för hormonell, mental balans samt skelett- och muskelhälsa.

priser och betalning

utredning

Normal behandlingstid 3-6 månader.

så här går det till

1. Förberedelser

2. Första besöket

3. Laboratorieanalyser

4. Andra besöket - Genomgång av provsvar

5. Normalt Återbesök

Vi följer upp hur det går och uppdaterar behandlingsplanen. Vi erbjuder möjligheten till videosamtal eller vanligt telefonsamtal för kortare avstämning eller ställa och få svar på någon enstaka fråga runt pågående behandling.

6. Stort Återbesök

Vi följer upp hur det går och uppdaterar behandlingsplanen. Om det är en mer omfattande behandlingsplan som ska uppdateras får du räkna med att återbesöket kan ta ca 1 timme. 

7. Videosamtal

Vi erbjuder våra befintliga kunder möjligheten till videosamtal eller vanligt telefonsamtal för kortare avstämning eller ställa och få svar på någon enstaka fråga runt pågående behandling.

priser och betalning

Fakturor skickas till din mejladress. Betalningsvillkor inom 10 dagar.