fbpx


FUNKTIONSMEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR

Vi behandlar grundorsaken till dina hälsoproblem och använder avancerad funktionsmedicinsk testning för att avslöja obalanser i din unika biokemi

Vårt funktionsmedicinska team består av läkare, sjuksköterska och hälsocoach, vår behandling utgår från vetenskap och evidens.

Inom Funktionsmedicin är vårdplanen personlig och unik, vi arbetar som ett team kring våra patienter och vi lägger mer tid på att utbilda och ge råd.

FUNKTIONSMEDICINSKT STARTPAKET

FUNKTIONSMEDICINSKT ANPASSAT PAKET

lABORATORIETESTER

FUNKTIONS- MEDICINSKT STARTPAKET

PRIS: 15 550 kr

FUNKTIONS-MEDICINSKT ANPASSAT PAKET

PRIS: Efter konsultation

lABORATORIE-TESTER

funktionsmedicin - tillsammans letar vi efter orsaken

Inom Funktionsmedicin behandlar vi kroppen som helhet.

Det innebär att vi behandlar en mängd olika hälsoproblem, tillstånd och symtom som är sammankopplade och kulminerar i symtom som påverkar livskvalitet och hälsa.

En obalans i kroppen som orsakas av till exempel inflammation, hormoner, tarmflora, genetik, och kost eller exponering för miljögifter, kan orsaka många tillstånd. Inom Funktionsmedicinen tar vi reda på dess grundorsak och komplexa samband.

Genom ett omfattande hälsoformulär tar vi reda på hur Din historik, livsstil som kost, sömn, motionsvanor ser ut samt dina specifika symtom. 

Genom en individuell behandling  utifrån din unika biokemi, ger vi tillsammans med dig förutsättningar för din kropp att läka.

Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation! information@wholesum.se

FÖR DIG SOM

Vill du veta mer? Utnyttja din möjlighet till ett 15 minuter långt kostnadsfritt samtal digitalt eller på vår mottagning med sjuksköterska när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

BOKA KOSTNADSFRI KONSULTATION

Så här går det till

UNDERSÖKNING

Vi genomför en kroppslig undersökning samt djupgående analys av hälsa, livsstil och sjukdomshistoria. Vi rekommenderar provtagningar samt preliminär plan för behandling.

ANALYS AV PROVSVAR

Vid andra besöket går specialisten igenom provsvaren och ni enas om en behandlingsplan samt eventuella ytterligare provtagningar som ska tas för att skapa en skräddarsydd behandling för just din kropp.

SKÄRDDARSYDD BEHANDLING

Din behandlingsplan tas fram för att passa dig och dina förutsättningar. Vi följer upp med dig kontinuerligt och uppdaterar behandlingsplanen vid behov. Du har också möjlighet att boka ett telefonsamtal eller videosamtal för att få rådgivning under behandlingsperioden.

ÅTERBESÖK

Under ditt återbesök så analyserar vi din nuvarande behandling för att se om den behöver optimeras eller justeras.

Om taxa och kostnader

Funktionsmedicinen fokuserar på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom eller ohälsa istället för att dämpa sjukdomssymtomen.

VI utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om man bara ger den rätt förutsättningar. För att skapa de rätta förutsättningarna för kroppens egen läkningsförmåga tar vi fler prover och använder fler tillgängliga metoder än vad som ingår i dagens sjukvård.

vi behandlar och förebygger

Funktionsmedicinskt Startpaket

Normal behandlingstid 3-6 månader.

Det funktionsmedicinska startpaketet består av fem delar

 1. Funktionsmedicinskt frågeformulär
 2. Provtagningspaket Utökad
 3. Uppföljande samtal 60 min digitalt med läkare.
 4. Dokumenterad Behandlingsplan
 5. Kroppslig undersökning, blodtryck, midjemått, syresättning av sjuksköterska.

Funktionsmedicinska frågeformuläret

Det funktionsmedicinska frågeformuläret kommer att skickas till dig när du beställt ditt Startpaket, så att du i lugn och ro kan besvara de ca 200 frågorna. Frågorna berör områden som livsstil, kost, motion, sömn etc. Det är viktigt att du besvarar frågorna så sanningsenligt som möjligt för att vi ska få en helhetsbild av dig och hjälpa dig att finna din optimala hälsonivå.

Provtagningspaket

Du besöker vår mottagning eller om du vill gå till ett av våra provtagnings labb i Stockholms-, Göteborgs- eller Malmöregionen går det också bra. Vi mäter 50 stycken olika blodparametrar inom områden som exempelvis blodfetter, mineraler, vitaminer, blodsocker, njur- och levervärden samt hormoner.

Uppföljande samtal

I det Utökade funktionsmedicinska startpaketet ingår det ett Uppföljande samtal med läkare på 60 minuter efter att dina provsvar har kommit tillbaka från vårt laboratorium. Under samtalet går vi igenom din dokumenterade behandlingsplan och du får möjlighet att ställa frågor och vår funktionsmedicinska läkare ger sin syn på dina värden (dokumenterade i behandlingsplanen) utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Det uppföljande samtalet sker digitalt.

Dokumenterad Behandlingsplan

I den Dokumenterad Behandlingsplanen ingår en Funktionsmedicinsk analys samt Rekommendationer speciellt anpassade utifrån dina avgivna svar från det Funktionsmedicinska frågeformuläret samt det utökade provtagningspaketets resultat. Samtliga rekommendationer är baserade på vetenskap och evidens.
I den funktionsmedicinska analysen ingår exempelvis näringsavvikelser och andra avvikelser från provsvar som är relevanta att lyfta fram.
Exempel på områden kan vara behandling av metabol ohälsa, IBS, oxidativ stress, inflammation, autoimmun sjukdom, exempelvis sköldkörtelbesvär, födoämnesallergier eller överkänslighet, stress, utmattning, övervikt och hudbesvär mm.
Vi dokumenterar dina symptom, med provsvaren vi erhållit och baserar våra rekommendationer på detta. Syfte är att du ska få en optimal behandlingsplan som adresserar dina upplevda och faktiska besvär och avvikelser för en optimal hälsa. Rekommendationerna kan komma att inbegripa åtgärder som motion, ändrade matvanor, kosttillskott, vitamintillskott, livsstilsråd,
En rekommendation kan vara ytterligare utredning vid exempelvis specifika besvär eller där befintliga provsvar visar på att ytterligare utredning är önskvärd.

så här går det till

1. Förberedelser

2. Första besöket - Laboratorieanalyser

3. Andra besöket - Uppföljande samtal

5. Normalt Återbesök

Vi följer upp hur det går och uppdaterar behandlingsplanen. Vi erbjuder möjligheten till videosamtal eller vanligt telefonsamtal för kortare avstämning eller ställa och få svar på någon enstaka fråga runt pågående behandling.

6. Stort Återbesök

Vi följer upp hur det går och uppdaterar behandlingsplanen. Om det är en mer omfattande behandlingsplan som ska uppdateras får du räkna med att återbesöket kan ta ca 1 timme. 

7. Videosamtal

Vi erbjuder våra befintliga kunder möjligheten till videosamtal eller vanligt telefonsamtal för kortare avstämning eller ställa och få svar på någon enstaka fråga runt pågående behandling.

priser och betalning

Fakturor skickas till din mejladress. Betalningsvillkor inom 10 dagar.

Anpassad Funktionsmedicinsk utredning

Normal behandlingstid 3-6 månader.

Varför behandlingstid på 3-6 månader? Vid utredning och större besvär kan det ta tid att göra en ev. kostomställning eller livsstilsförändring. Eller utvärdera ev. behandlingar som föreslagits.

För dig som vet vad du vill undersöka eller fått rekommendationer från våra funktionsmedicinska experter.

Det anpassade paketet består av fem olika delar som kan väljas var och en för sig eller tillsammans!

 1. Funktionsmedicinskt frågeformulär
 2. Anpassade Testpaket, provtagningspaket (det som rekommenderats eller du själv vill göra)
 3. Uppföljande samtal
 4. Dokumenterad Behandlingsplan
 5. Hälsocoachning

Funktionsmedicinska frågeformuläret

Det funktionsmedicinska frågeformuläret kommer att skickas till dig när du beställt det, så att du i lugn och ro kan besvara de ca 200 frågorna. Frågorna berör områden som livsstil, kost, motion, sömn etc. Det är viktigt att du besvarar frågorna så sanningsenligt som möjligt för att vi ska få en helhetsbild av dig och hjälpa dig att finna din optimala hälsonivå och få en start med bäst lämpat testpaket för dig.

Provtagningspaket

Vi kan mäta olika blodparametrar inom områden som exempelvis blodfetter, mineraler, vitaminer, blodsocker, njur- och levervärden samt hormoner. Tillsammans finner vi vilka som kan vara relevanta. Du besöker vår mottagning eller om du vill gå till ett av våra provtagnings labb i Stockholms-, Göteborgs- eller Malmöregionen går det också bra.

Uppföljande samtal

I det funktionsmedicinska arbetet rekommenderar vi ett uppföljande samtal efter att dina provsvar har kommit tillbaka från vårt laboratorium. Under detta samtal får du möjlighet att ställa frågor och vår funktionsmedicinska expert ger sin syn på dina värden utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Dokumenterad Behandlingsplan

I den Dokumenterad Behandlingsplanen ingår en Funktionsmedicinsk analys samt Rekommendationer speciellt anpassade utifrån dina avgivna svar från det Funktionsmedicinska frågeformuläret samt resultat från valda provtagningspaketet. Samtliga rekommendationer är baserade på vetenskap och evidens.
I den funktionsmedicinska analysen ingår exempelvis näringsavvikelser och andra avvikelser från provsvar som är relevanta att lyfta fram. Exempel på områden kan vara behandling av metabol ohälsa, IBS, oxidativ stress, inflammation, autoimmun sjukdom, exempelvis sköldkörtelbesvär, födoämnesallergier eller överkänslighet, stress, utmattning, övervikt och hudbesvär mm.
Vi dokumenterar även dina symptom, med provsvaren vi erhållit och baserar våra rekommendationer på detta. Syfte är att du ska få en optimal behandlingsplan som adresserar dina upplevda och faktiska besvär och avvikelser för en optimal hälsa. Rekommendationerna kan komma att inbegripa åtgärder som motion, ändrade matvanor, vitamintillskott, livsstilsråd,
En rekommendation kan vara ytterligare utredning vid exempelvis specifika besvär eller där befintliga provsvar visar på att ytterligare utredning är önskvärd.

Hälsocoachning

Efter dina provsvar kan det behövas råd och stöd med ev. Kostomläggning och livsstil mm.
Hälsocoachen vägleder dig utifrån dina specifika behov och förutsättningar. Du har möjlighet att välja till ett hälsocoachande samtal i ditt anpassade testpaket om du vill och behöver.

Tester du kan välja:

Tester du kan välja:

 • Födoämnesallergi
 • GI MAP 
 • SIBO
 • Adrenal 
 • Hormonstatus
 • Näringsstatus 
 • Sköldkörtel 
 • Fettsyror 

så här går det till

1. Funktionsmedicinskt frågeformulär 

2. Första besöket

3. Laboratorieanalyser

4. Andra besöket - Genomgång av provsvar

5. Normalt Återbesök

Vi följer upp hur det går och uppdaterar behandlingsplanen. Vi erbjuder möjligheten till videosamtal eller vanligt telefonsamtal för kortare avstämning eller ställa och få svar på någon enstaka fråga runt pågående behandling.

6. Stort Återbesök

Vi följer upp hur det går och uppdaterar behandlingsplanen. Om det är en mer omfattande behandlingsplan som ska uppdateras får du räkna med att återbesöket kan ta ca 1 timme.

7. Videosamtal

Vi erbjuder våra befintliga kunder möjligheten till videosamtal eller vanligt telefonsamtal eller för kortare avstämning då man vill ställa och få svar på någon enstaka fråga runt pågående behandling.

priser och betalning