fbpx

Vi fokuserar på det friska och vill undvika ohälsa och vill arbeta i nära relation med er som organisation. Vi delar med oss av vår kunskap om hur ni kan få en långsiktig och hållbar hälsa där vinsten blir en optimerad prestation för ert företag istället för kostsam rehabilitering och sjukskrivningar.

Vi som arbetar med företagshälsa är specialistutbildade inom företagshälsa och har lång erfarenhet, vi ser det som viktigt att vårt arbete sker förutom med komptens även med lyhördhet och tillgänglighet.

 

Kontakta oss på Wholesum för att diskutera möjligheten att få ett skräddarsytt paket eller om du vill veta mer om vad Funktionsmedicinsk företagshälsa kan göra för er och som passar just ditt företag och personal.

EN PROAKTIV & Nytänkande
FÖRETAGSHÄLSA

proaktiv
företagshälsa

Vill du främja god fysisk och psykisk hälsa hos din personal? Vill du förhindra sjukskrivningar genom att proaktivt förebygga ohälsa bland din personal? Behöver du utbildning eller rådgivning kring exempelvis arbetsmiljö, personalhälsa eller krishantering?

Kontakta oss på Wholesum för att diskutera möjligheten att få ett skräddarsytt paket som passar just ditt företag och personal.

en FÖRETAGSHÄLSA Till det mindre företaget

Vi hjälper mindre företag att skapa goda förutsättningar för personalens hälsa genom att hjälpa dem kartlägga kost, sömn,stress och motion. Vi skapar skräddarsydda paket som passar just ditt företag och personal. Vi finns dessutom här för er när behov uppstår genom att tillhandahålla tjänster som hälsokontroller,  krishantering, terapi eller utbildning om arbetsmiljö och personalhälsa.

FÖR DIG SOM

shutterstock_680882875

VILL DU VETA MER OM HUR VI KAN HJÄLPA JUST DITT FÖRETAG?

det här erbjuder vi ditt företaG

våra tjänster är anpassade till det mindre företaget

Vi hjälper dig med

utbildningar