fbpx
En del av

En del av 

EN FÖRETAGSHÄLSA TILL DET MINDRE FÖRETAGET

Hälsa & Arbetsmiljö

Två viktiga ingredienser att ha koll på för ditt företag. Vi hjälper mindre företag att skapa goda förutsättningar för personalens hälsa genom att hjälpa dem kartlägga kost, sömn, stress och motion. Vi skapar skräddarsydda paket som passar just ditt företag och personal. Vi finns dessutom här för er när behov uppstår genom att tillhandahålla tjänster som hälsokontroller, krishantering, terapi eller utbildning om arbetsmiljö och personalhälsa.

Funktionsmedicin med livsstilen i fokus.

Wholesum är en av få företagshälsor med en Funktionsmedicinsk inriktning i Sverige. Vi tar steget ännu längre till att vara proaktiva genom vår specialistkompetens inom både Företagshälsa & Funktionsmedicin. Vårt team består av specialistutbildade läkare och sjuksköterskor inom Företagshälsa & Funktionsmedicin, hälsocoacher samt psykoterapeuter med KBT inriktning, psykolog med organisationsinriktning och med lång erfarenhet av att arbeta inom Företagshälsa.

Våra professioner gör att Wholesum är extra utrustade att hantera eller förebygga stressrelaterad ohälsa och utmattningssymtom. 

Vi ger även snabb acess till vårt nätverk av naprapater och Personliga tränare inom Stockholm för den som önskar.

Vill du som företag ge dina medarbetare både kunskap och redskap för att leva ett liv i hälsa och balans och förhindra sjukdom ur ett vetenskapligt såväl som erfarenhetsbaserat perspektiv, ger Wholesum dessa möjligheter genom att vi kombinerar vår Företagshälsa med Funktionsmedicin.

För oss inom Wholesum är det viktigt att se till helheten både för individen samt för organisationen, vi ger specifika , individuella råd för att kunna ta välgrundade hälsobeslut till den enskilda individen eller till hela organisationen.  På så sätt kan Wholesum vara en partner till företag som vill ligga i framkant inom hälsa och som fortsatt, vill vara ett attraktivt företag som vill undvika sjukskrivningar och kostsamma rehabiliteringar.

Att ha koll på helheten handlar om att ha koll på sin hälsa.

Wholesum ger dig som företag förutsättningar till att vara ett välmående och attraktivt företag.

EN PROAKTIV & NYTÄNKANDE FÖRETAGSHÄLSA

Medarbetaren är företagets största resurs, så ta hand om dem!

Genom att jobba proaktivt med att optimera de anställdas hälsa som en helhet kommer era medarbetare må bra och bidra till företagets framgång. Kontakta oss på Wholesum för att diskutera möjligheten att få ett skräddarsytt paket eller om du vill veta mer om vad Funktionsmedicinsk företagshälsa kan göra för er och som passar just ditt företag och personal.

För dig som

 • vill arbeta proaktivt för att förebygga ohälsa och förhindra sjukskrivningar
 • ansvarar för personalhälsan på ett mindre företag
 • som ser vinsten av att främja god hälsa hos din personal
 • vet att hälsosam personal innebär ett lönsamt företag
 • vill ha en en samarbetspartner i arbetsmiljö och hälsofrågor
 • vill ha snabb access till naprapater på arbetsplats eller för behandling
  som vill jobba med en företagshälsa som gör skillnad

Vi hjälper dig med

 • Hälsokontroller på arbetsplatsen
 • Krishantering
 • KBT samtalsstöd
 • Psykolog
 • Företagssköterska
 • Kost & Hälsocoachning 
 • Rådgivning
 • Sömnbesvär
 • Funktionsmedicinsk hälsoscreening
 • Stresshantering
 • Chefstöd
 • Medicinska kontroller
 • Ergonomi
 • Rehabilitering
 • Snabb access till naprapat
 • Rökavvänjning
 • HLR- Hjärt-lungräddning

Utbildningar

 • Strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen
 • Hälsa & livsstil
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Rehabilitering
 • Sömn och stresshantering
 • Förebygg hot och våld
 • Krishantering
 • Kost och livsstil
 • Ledarutveckling
 • Grupputveckling

för friska och starka medarbetare

för friska och starka medarbetare

Kom i kontakt